8B 8
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 wf #d0 matematyka MJ B205 j.włoski-1/2 KT A105
j.angielski-2/2 KA B205
j.polski JG B205 wf #c0
2 8:50- 9:35 wf #d0 lit.muz.-1/2 KK B020
lit.muz.-2/2 ML B023
biologia ZW B205 j.polski JG B205 wf #c0
3 9:45-10:30 religia TC B205 historia JS B205 matematyka MJ B205 historia JS B205 j.polski JG B205
4 10:45-11:30 kszt. sł.-1/2 MW B102
kszt. sł.-2/2 MG B205
e_dla_bezp AS B205 matematyka MJ B205 matematyka MJ B205 j.angielski-1/2 IK B205
j.angielski-2/2 KA A006
5 11:35-12:20 zasady-1/2 MW B102
zasady-2/2 MG B205
j.polski JG B205 j.polski JG B205 kszt. sł.-1/2 MW B102
kszt. sł.-2/2 MG B204
matematyka MJ B205
6 12:25-13:10 j.angielski-1/2 IK A102
j.włoski-2/2 KT B205
fizyka GR B205 chemia JO B205 informatyka MA B109 chemia JO B108
7 13:30-14:15 j.polski JG B205 j.angielski-1/2 IK B209
j.włoski-2/2 KT B205
godz.wych JG B205 wos JS B205 fizyka GR B205
8 14:20-15:05 wos JS B205 j.włoski-1/2 KT B205
j.angielski-2/2 KA B209
geografia PD B205   religia TC B205
9 15:15-16:00 gim. korek.-1/2 #8wf A009   gim. korek.-2/2 BK A009    
Obowiązuje od: 4 września 2023 r.
Drukuj plan
wygenerowano 01.09.2023
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum